ข่าวสารและกิจกรรม

21.02.2560

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อศึกษรูปแบบการจัดสวยสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น. จำนวน 4 ท่าน

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

20.02.2560

องค์การเภสัชกรรม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ของ อภ.ให้เป็นแหล่งพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30-12.00 น. จำนวน 16 ท่าน

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

17.02.2560

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และทำกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 38ท่าน

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ