ข่าวสารและกิจกรรม

13.10.2561

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามป้อม”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “มะขามป้อม”

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

11.10.2561

คณะผู้บริหารและนักศึกษา จากประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารและนักศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย จากในงานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 “Strategies for Disruptive Innovation of Indonesia and Thai Universities” เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยพานั่งรถรางชมบรรยากาศและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

10.10.2561

กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561  กลุ่มนักศึกษา จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล  เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน รายวิชา วกศท. 120 จักรยานเพื่อสุขภาพและนันทนาการ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และพาเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ