ข่าวสารและกิจกรรม

20.06.2561

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้จัดกิจกรรมชมห้องนิทรรศการถาวร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร ชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมแรลลี่หาภาพสมุนไพร มีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรการบรรยายและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

15.06.2561

นักเรียนและอาจารย์ จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในเรื่องของลักษณะ ประเภท ประโยชน์และคุณค่าของพืชสมุนไพรต่อมนุษย์ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรม พาชมสวน นั่งรถราง แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สาธิตการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร และชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

14.06.2561

คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นั่งรถรางชมบรรยากาศ ชมห้องนิทรรศการถาวรพร้อมบรรยายและเดินชมสมุนไพรตามแปลงต่างๆ เพื่อให้ความรู้ด้านพืชสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยาการในการพาชม

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ