ข่าวสารและกิจกรรม

19.05.2561

นักศึกษาจาก University of lceland, Faculty of Life and Environmental Sciences ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ด้วยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพเขตร้อน ให้กับนักศึกษา University of lceland, Faculty of Life and Environmental Sciences ประเทศสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไอซ์แลนด์ (MOU 2008-2020) และ ERASMUS+Programme 2014-2021 โดยเข้าทัศนศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพร ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น นั่งรถรางชมสมุนไพร สาธิตเมนูสมุนไพรถุงทอง และสาธิตการทำน้ำสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

18.05.2561

บุคลากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากร จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านพืชสมุนไพร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

11.05.2561

คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะเจ้าหน้าที่และพนักงาน จากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและอนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงาน เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ชมสมุนไพรไทย และร่วมทำกิจกรรมอัดพรรมไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๊ว โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ