ข่าวสารและกิจกรรม

14.07.2561

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนปัญญาประทีป เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนปัญญาประทีป ได้จัดโครงการ “PPS สุดสัปดาห์ เรียนรู้สมุนไพร” เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาธรรมชาติวิทยาของพืชสมุนไพร ลักษณะ สรรพคุณ วิธีการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการรักษาและการดูแลสุขภาพนำความรู้มาประยุกต์ใช้ทั้งในเชิงการใช้ชีวิตประจำวันและเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำกิจกรรมต่างๆ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

13.07.2561

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและได้รับความรู้จากสถานที่จริงนอกเหนือจากตำราเรียน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

12.07.2561

เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จากอพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จาก อพ.สธ. กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ และคุณครูจากโรงเรียนรอบเขื่อนศรีนครินทร์  จัดกิจกรรมพิเศษสนันบสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวน นั่งรถราง และชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ