ข่าวสารและกิจกรรม

20.03.2561

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2561 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

17.03.2561

คณะผู้พิการทางการมองเห็น จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 คณะผู้พิการทางการมองเห็นและผู้ติดตาม จากสมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร และทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรนำชมและจัดกิจกรรม

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

16.03.2561

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าเยี่ยมชม

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าศึกษาดูงาน ด้านสมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านพืชสมุนไพร

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ