ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม

17

พ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

17

พ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและห้องนิทรรศการ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น.

09

พ.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะเจ้าหน้าที่ จากกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมบริการการแพทย์ดั้งเดิม กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน และเจ้าหน้าที่ จากกรมการแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ห้องนิทรรศการและสวนสมุนไพรไทย เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรระหว่างสองประเทศ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

28

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนราชนี ที่เข้าทัศนศึกษาสมุนไพรไทย พร้อมกับทำกิจกรรมสาธิตการทำวุ้นสีจากธรรมชาติ ถุงทองสมอ และลูกประคบ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

21

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก ม.นเรศวร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-18.00 น.

19

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่ได้จัดโครงการ “รามาน้อย” ครั้งที่ 22 เข้าทัศนศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยต่างๆ และทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

18

ต.ค.'60

ข่าวกิจกรรม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จาก ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทย และงานออกแบบต่างๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม2560 เวลา 10.00-12.00 น.

30

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักศึกษาชมรมชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและทำกิจกรรม สาธิจการทำลูกประคบสมุนไพรพร้อมวิธีการใช้ลูกประคบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00-16.00 น.

22

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เข้าเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

22

ก.ย.'60

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ประเภทหูหนวกและพิการซ้อน เข้าทัศนศึกษา สมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.30 น.

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16 ...