ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าววิชาการ

09

พ.ย.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามแขก”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร “มะขามแขก”

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

20

ต.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ผักเชียงดา”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร ผักเชียงดา

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

02

ต.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “กรรณิการ์”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร กรรณิการ์

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

15

พ.ค.'60

ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน มารู้จักกับมุมมองสองแผนและธาตุทั้ง4
Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

01

ก.พ.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอนที่4 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (2)

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอนที่4 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (2)

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark
เบอร์ติดต่อ 02-441-5272-4

27

ม.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอนที่3 ห้องนิทรรศการ “สมุนไพรไทย: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” (1)

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

08

ม.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “หญ้าหวาน”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร หญ้าหวาน

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

08

ม.ค.'60

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ชุมเห็ดเทศ”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร ชุมเห็ดเทศ

Website : http://www.sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

05

พ.ย.'58

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าววิชาการ

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal มาบันทึกเทปสัมภาษณ์รายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

รายการ ฉายแวว ทาง Mahidol Channal ขอเข้าใช้พื้นที่ เพื่อการบันทึกรายการ งานวิจัยเรื่อง “สมุนไพรเพชรสังฆาตช่วยกระดูกพรุน” ของ ภญ. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5  พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00-18.30 น.

06

พ.ค.'58

ข่าววิชาการ

แผนไทย ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการแพทย์ แผนไทย ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต จำนวน ๓๐ ท่าน ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล