สนับสนุนเรา

“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรไทย รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้กว่า 500 ชนิด ออกแบบจัดปลูกสมุนไพรเป็นแปลงสวนงามน่าชม มีแปลงสมุนไพรสำหรับการเรียนรู้ของผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย พร้อมสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย และโปรแกรมการอบรมสำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชน มีนิทรรศการถาวรเรื่อง สมุนไพร: ภูมิปัญญาไทยสู่สากล เพื่อจุดประกายให้เกิดความศรัทธาในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เน้นการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยาอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค มีเป้าหมายจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พืช ห้องจัดแสดงเครื่องยาไทย งานวิจัยการขยายพันธุ์สมุนไพรหายากและมีศักยภาพในอุตสาหกรรมยาไทยด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และรวมรวมดีเอนเอสมุนไพรไทยเพื่อการอนุรักษ์และต่อยอดด้วยเทคนิคชั้นสูงเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งต้องการงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก”

หากท่านเห็นความสำคัญ และต้องการสนับสนุนงานของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โปรดติดต่อสอบถามที่ โทรศัพท์ 02-441-5272-4

หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-3-00325-6

กรุณาถ่ายภาพใบนำฝากเงินธนาคาร พร้อมแจ้งรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของท่าน มาทางอีเมล์ sireepark@mahidol.ac.th หรือ โทรสาร 02-441-5264 เพื่อที่จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยไปยังท่าน เงินที่ท่านร่วมสนับสนุนเรา สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า